I Like Butterflies

"I Like Butterflies" —D'Mauria, 7 & Zionnah, 4

 

I like butterflies
I like butterflies
I like butterflies
I like flowers
I like sunshine
I like purple
I like pink
I like blue
I like red and orange too

 

I like butterflies
I like flowers
I like sunshine
I like purple
I like pink
I like blue
I like red and orange too© 2013 Purple Songs Can Fly